Priserne i 2021 er:

Drop-in pris 110,- kr.

Fast forløb fra uge 36 – 51, 1 fast tid ugentligt, i alt 16 gange 1540,- kr.

Klippekort 10 x yoga 990,- kr.
(klippekort: pensionist og med studiekort 880,- kr.)

Din 1. prøvetime 60,- kr.